Zalecana rozdzielczość ≥ 1024 x 768
Jestem realistką.
Trzeba mieć odwagę cywilną, żeby tak malować i trzeba mieć odwagę cywilną, żeby ten rodzaj malarstwa wystawiać. Realizm to wg "Słownika języka polskiego" - "odtwarzanie w dziele sztuki istotnych zjawisk rzeczywistości w sposób zgodny z obserwacją i osiągniętym poziomem poznania". Poziom poznania. To właśnie to, co różni nas najbardziej. To właśnie poziom poznania stwarza niepowtarzalne bogactwo ludzkich przeżyć, emocji i wzruszeń na bazie takiego a nie innego wykształcenia. Każdy z nas jest niepowtarzalny i niepowtarzalny powinienem być jego środek wyrazu artystycznego. Dlatego cenię sobie autentyczność - swoją, jak i każdego innego artysty, jeśli jest zbieżna z jego osobowością.
W świadomości odbiorców jest miejsce na wszelkie rodzaju działań artystycznych.
W świadomości artystów jest ciaśniej.
A przecież żyjemy w czasach, gdy w szalonym pędzie rozwijająca się elektronika i masowość powielania jednego produktu przeniesie powoli do skansenu tak realistów, jak i konceptualistów, malarzy sztalugowych wszelkich -izmów jak i "instalatorów".
I wszyscy "manualni" i "unikatowi" drzemać będą pod pajęczyną osiadłą na jednej małej płytce w bibliotece przyszłości.


Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część witryny, w szczególności prezentowane obrazy, nie może być
powielana, odsprzedawana i rozpowszechniana bez wiedzy i zgody autorki.